Företagslokal:  Tubbarp, 
Norra Skåne

Framsidan av huset i Tubbarp Hästveda Skåne

 Företagslokal i norra Skåne,
tillgänglig att hyra:

400 + 400 kvm
på bra läge i södra Sverige,
nära väg 23 i Skåne 
  

Denna lokal ligger nära riksväg 23, norr om
Hässleholm, utanför Hästveda.
 
Här finns ytor främst för kontor,
eller för lättare produktion, 
och även lager av enklare karaktär,
med goda möjligheter att
förändra och anpassa lokalerna.
  
Till fastigheten hör också skogsmark,
som bjuder in till sköna skogs-
promenader.   


  
Se en film från ett företags-event
i december 2019, då lokalerna
användes för produktvisning.
   
 
Se även sidan med bilder
och en sida med
karta / adress till lokalen.
 

Entre till företagslokalen i Tubbarp Hästveda
 
  
Antal besök sedan 5 feb. 2020: [counter]
 
 
 
Webb-produktion: Niklas af Malmborg